Като партньор на Британския съвет в София ПУ „Паисий Хелнедарски“ Ви дава възможност да положите всички изпити за Кеймбридж сертификати, както и за IELTS.

За информация и регистрация:

тел. 0876 251 161

г-жа Богдана Адаму

https://www.britishcouncil.bg/