Имейл адрес


vesela_g@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

Археология – редовно
Балканистика – редовно
Български език и немски език – редовно
Български език и гражданско образование – редовно
Българска филология – редовно и задочно
Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) – редовно
Славистика(полски, чешки, сръбски и хърватски език) – редовно

Сграда, етаж, стая, телефон


Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 354