Имейл адрес


vesela_g@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

  • Английски език и културно наследство – редовно
  • Археология – редовно
  • Балканистика – редовно
  • Български език и немски език – редовно
  • Български език и гражданско образование – редовно
  • Българска филология – редовно и задочно
  • Славянска филология (чешки, полски, сръбски и хърватски) – редовно
  • Славистика(полски, чешки, сръбски и хърватски език) – редовно

Сграда, етаж, стая, телефон


Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 354