Имейл


rosi.uzunova@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

  • Български език и английски език – редовно
  • Български език и история – редовно и задочно
  • Български език и испански език – редовно
  • Български език и корейски език – редовно
  • Български език и руски език – редовно и задочно
  • Български език и турски език – редовно
  • Български език и френски език – редовно
  • Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд език) – редовно
  • Руска филология – редовно и задочно

Сграда, етаж, стая, телефон

Ректорат, ет.2, стая 235,

тел. 032/261 330