Имейл


kumanova@uni-plovdiv.bg

Специалности, които отговаря

Български език и английски език – редовно
Български език и история – редовно и задочно
Български език и испански език – редовно
Български език и корейски език – редовно
Български език и руски език – редовно и задочно
Български език и турски език – редовно
Български език и френски език – редовно
Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд език) – редовно
Руска филология – редовно и задочно

Сграда, етаж, стая, телефон

Ректорат, ет.2, стая 235,
тел. 032/261 330