Имейл

l_apostolova@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

  • Английска филология – редовно
  • Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език)
  • Приложна лингвистика (немски език с втори чужд)
  • Приложна лингвистика (френски език с втори чужд)
  • Приложна лингвистика (испански с втори чужд език)

Сграда, етаж, стая, телефон

Нова сграда, ет.4, стая 402,
тел. 032/261 780