Имейл

severrina@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

  • Български език и италиански език – редовно
  • Български език и китайски език – редовно
  • Български език и новогръцки език – редовно
  • Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език)
  • Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)
  • Френска филология – редовно

Сграда, етаж, стая, телефон

Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 344