Имейл

severrina@uni-plovdiv.bg

Специалности, за които отговаря

Български език и италиански език – редовно
Български език и китайски език – редовно
Български език и новогръцки език – редовно
Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език)
Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)
Френска филология – редовно

Сграда, етаж, стая, телефон

Ректорат, ет.2, стая 217,
тел. 032/261 344