На 18.10.2023 г. (сряда) от 12.00 до 13.30 ч. в 306 с. з. Жаклин Дюбала, лектор на Германската
служба за академичен обмен /ДААД/  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведе
информационен семинар за стипендии за летни курсове, магистратури и изследователска дейност
в Германия. Тя ни зарадва с новината, че след едногодишно прекъсване тази година отново се
отпускат стипендии за летни курсове в Германия. До 01.12.2023 г. е срокът за кандидатстване за
стипендия. Информация за курсовете и стипендиите има на интенет страницата на ДААД:
www.daad.de/hsk-kursliste.
Документите, които трябва да се подадат за стипендия:
– Online-Bewerbungsformular
– Lückenloser tabellarischer Lebenslauf (auf Deutsch)
– Motivationsschreiben (auf Deutsch)
– Bei Studierenden: Kopie des Schulabschlusszeugnisses mit Noten (mit deutscher oder englischer
Übersetzung)
– Leistungsnachweise der letzten zwei Jahre auf Deutsch oder Englisch
– Sprachzeugnisse (gegebenenfalls mit deutscher oder englischer Übersetzung)


Тест onSET за определяне на нивото може да се положи от кандидатите в София на обявените
дати или в Пловдив (https://testdaf.uni-plovdiv.net/).
За повече информация: Jacqueline Dyballa – DAAD-Lektorin – Kliment-Ohridski-Universität
E-Mail: jacqueline.dyballa@daad.lektorat.de