Тук ще намерите полезни теоретични материали, библиографски сбирки, както и тестове за самоподготовка по дисциплините „Старобългарски език“ и „Историческа граматика на българския език“.