Катедра по история на литературата и сравнително литературознание е създадена през 1994 г. след разделянето на по-рано общата Катедра по българска литература. Нейни ръководители са били проф. д.ф.н. Клео Протохристова и проф. д. ф.н. Иван Русков.

Преподавателският състав осигурява значителна част от литературоведската подготовка за всички филологически специалности, както и за отделни бакалавърски и магистърски специалности към философско-историческия и педагогическия факултет с лекционни курсове и семинари по дисциплините Български фолклор, Българска възрожденска литература, Българска литература след Освобождението, Съвременна българска литература, Историческа граматика, Детска литература, Антична и западноевропейска литература, Сравнително литературознание и ред други.

Катедрата представлява звено с активна научна дейност. Нейните преподаватели са автори на многобройни книги и учебни помагала, между които „Обърната точка. Към етимона на пейзажа и пейзажната лирика“ и „Битие и парадокс. Записки по българските преображения“ и „Дявол на кантар. Приписки към записките“ на И. Русков, „Бай Ганьо: между Отечеството и Европа“, „Вазовите разкази. Критически анализи“, „Българската литература след Първата световна война. (От Смирненски до Емилиян Станев)“от Живко Иванов, „От разпятието до мрака. Към сюжета за българските възрожденски идентичности“ и „(Светло)сенките на Възраждането и сянката на Чинтулов“ на М. Кръстева, „Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи“, „Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории“, „Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта“ на К. Протохристова, „Митичното в българската литература – светове и форми“, „Библейското слово у Йовков“, „Романите на Димитър Димов“ на Т. Ичевска, „Тематична археология на немския романтизъм“ на Св. Черпокова, „От разказа към мита“ на Д. Николова и Св. Черпокова. Те се представят също и като съставители и редактори на научни сборници и издателски поредици, както и като автори на труднообозрим брой студии, статии, критически отзиви, публикувани в престижни издания у нас и в чужбина. Членове на катедрата са измежду най-утвърдените автори на учебници по литература за средния курс.

Част от преподавателския състав на катедрата през годините са били специалисти като доц. д-р Юлия Николова, доц. д-р Маргарита Славова, доц. д-р Стефка Кабаиванска.

Характерен щрих от битието на катедрата е и фактът, че тя е приемник на библиотеката на световно известния литературовед Емил Щайгер, както и че в нея, първоначално като обособени сектори, са започнали дейността си бъдещите катедри по английска филология и етнология.

Секретар на катедрата: главен експерт СТЕФКА ВИДЕВА

каб. 216, Ректорат; телефон: 032 261 476; имейл: svideva@uni-plovdiv.bg