Необходимо е до 10.45 часа абсолвентите и техните гости да се настанят на определените за тях места.

Вратите на залата ще се затворят десет минути преди началото на тържествената промоция, когато всички вече са седнали. След това не е желателно да има допълнително движение във и извън залата.

След като прозвучат тържествените фанфари, всички се изправят, за да посрещнат знамето на Пловдивския университет, както и процесията от официални лица (ректора на университета (или негов заместник), декана на Филологическия факултет и неговите заместници, ръководителите на филологическите катедри и др.). Всички остават прави за изслушването на студентския химн („Gaudeamus igitur“). Водещият на церемонията обявява нейното начало.  Следват приветствия на официалните лица, приветствие от името на абсолвентите, полагане на Галилеева клетва (вж. текста на клетвата).

Церемонията ще продължи с процедура по връчване на дипломите. 

В каква последователност ще бъдат връчвани дипломите?

  • Най-напред ректорът (или неговият заместник) ще награди отличниците на випуска, които ще излизат по реда на повикването и след получаване на дипломата и грамотата си ще се връщат на предишните си места.
  • След това раздаването на дипломите ще продължи по специалности, като се следва азбучният ред на имената на абсолвентите от всяка специалност (вж. абсолвенти).
    Когато първият абсолвент от азбучния списък на дадена специалност бъде поканен на сцената, за да получи дипломата си, останалите негови колеги трябва да изчакат на пътеката под съответния сектор (пред червения килим), за да бъдат повикани.
  • Всеки абсолвент, който излиза на сцената,  се ръкува с представителя на академичната общност, който връчва дипломите на конкретната специалност, и след получаване на дипломата си се връща на своето място в сектора (вж. схемата за придвижване до мястото за получаване на дипломата и в обратна посока).
  • Сред края на церемонията абсолвентите излизат извън Спортната зала, където могат да се фотографират. Удобно място за правене на общи снимки е стълбището пред Новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Заб.: Молим присъстващите на промоцията да не напускат залата преди края на тържеството.