В рамките на тазгодишната кандидатстудентска кампания членове на Секция „Испанистика” към Катедра „Романистика и германистика” посетиха различни средни училища в гр. Пловдив и околните области, за да представят специалностите, изучавани във Филологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.