Информация за Career Show Internships & Entry Level

Дата на провеждане: 27 октомври 2022

Място: Онлайн

Career Show Internships & Entry Level е специализирано онлайн събитие, което ще се проведе на 27 октомври.

Събитието е насочено към млади специалисти с малко или без никакъв професионален опит. На 27 октомври в платформата на Career Show всички участници могат да организират лични видео срещи с водещи работодатели, които предлагат възможности за стаж или стартови позиции.

Career Show Internships & Entry Level е придружено и от целодневна семинарна програма. Ще се обсъждат полезни теми като: кариерно планиране и ориентиране, практически насоки за изготвяне на привлекателно CV и Linkedin профил, как да изберем подходящия за нас стаж и как да се държим по време на интервю за работа. 

Участието в събитието е безплатно след задължителна регистрация на www.careershow.bg