Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis ви желае здрави, светли и споделени празници!

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2022-12-20 14:01:39