Във Факултета са утвърдени и функционират следните комисии: