Протокол № 252 от 22.01.2024 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към Филологическия факултет в състав:

Председател:
Доц. д-р Ани Иванова Кемалова
Членове:
Доц. д-р Петя Иванова Несторова
Гл. ас. д-р Красимира Танева Танева
Гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев
Гл. ас. д-р Марияна Асенова Карталова
Гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова
Гл. ас. д-р Енчо Тилев Тилев
Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова
Гл. ас. д-р Полина Николаева Петкова
Гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева
Елка Петрова Петрова – докторант
Емилия Христова Инчева – студент