Протокол № 252 от 22.01.2024 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по етика към Филологическия факултет в състав:

Председател:
Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева
Членове:
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
Гл. ас. д-р Димитър Паунов Георгиев
Гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова
Гл. ас. д-р Наталия Василева Христова
Гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров
Преп. Събина Авелова Вълчанова
Преп. Юлиана Александрова Христова