Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по етика към Филологическия факултет в състав:

Председател:
доц. д-р Аделина Любомирова Странджева

Членове:
доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова
гл. ас. д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе
гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров
гл. ас. д-р Наталия Василева Христова
ас. Събина Авелова Вълчанова
преп. Юлиана Александрова Христова