Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по КСК към Филологическия факултет в състав:

Председател:
доц. д-р Елена Славова Гетова

Членове:
доц. д-р Гергина Василева Кръстева
доц. д-р Антоанета Стефанова Джельова
доц. д-р Теофана Николова Гайдарова
доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова
гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков
гл. ас. д-р Милена Иванова Стойкова
гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева
ас. Марияна Матеева Куршумова
ас. Ралица Желязкова Манолова
ас. Гергана Тодорова Иванова
преп. Полина Николаева Петкова
преп. Магдалена Деянова Гогалчева
преп. Александър Пердомо Родригес
Теодора Петрова Кашилска – докторант
Пламен Иванов Хаджиев – студент