Протокол № 252 от 22.01.2024 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по международно сътрудничество към Филологическия факултет в състав:

Председател:
Гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарска
Членове:
Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева
Доц. д-р Веселка Англоева Ненкова
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
Доц. д-р Харун Харун Бекир
Гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова
Гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова
Гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева
Гл. ас. д-р Роберто Адинолфи
Ас. д-р Десислава Минчева Димитрова
Ас. Маргарита Константинова Куцарова
Преп. Величка Петкова Симонова-Гроздева
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева
Кристиана Димитрова Колева – докторант
Василия Кирилова Методиева – студент