Протокол № 216 от 27.01.2020 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по международно сътрудничество към Филологическия факултет в състав:

Председател:
гл. ас. д-р Милена Ангелова Кацарска

Членове:
доц. д-р Мила Димитрова Кръстева
доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова
доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова
доц. д-р Веселка Англоева Ненкова
доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте
гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова
гл. ас. д-р Харун Харун Бекир
гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова

ас. д-р Божидара Николаева Бонева-Каменова
ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева
ас. Маргарита Константинова Куцарова
ас. Иванка Танева Танева-Иванова
преп. Магдалена Деянова Гогалчева