Протокол № 252 от 22.01.2024 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по научна работа и проекти към Филологическия факултет в състав:

Председател:
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
Членове:
Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова
Доц. д-р Лилия Драгомирова Иванова
Доц. д-р Атанаска Славчева Тошева
Доц. д-р Витана Костадинова Костадинова
Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд
Гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева
Гл. ас. д-р Стансилава Петкова Илиева
Гл. ас. д-р Милена Стоянова Видралска
Ивана Кирилова Витанова – докторант
Ивайло Благовест Лепоев – студент