Протокол № 252 от 22.01.2024 г. – Решение: ФС утвърждава комисия по учебна дейност и планове към Филологическия факултет в състав:

Председател:
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев
Членове:
Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева
Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева
Проф. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска
Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров
Доц. д-р Харун Харун Бекир
Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова
Доц. д-р Майя Димитрова Кузова
Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд
Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън (ПА)
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте (ФЕ)
Гл. ас. д-р Галина Ангелова Брусева
Гл. ас. д-р Борислав Борисов
Гл. ас. д-р Радослава Минкова Минкова (НЕ)
Гл. ас. д-р Райна Василева Тенчевяа (ИЕ)
Ас. д-р Даниел Николаев Каменов (БП)
Преп. Веселина Борисова Койнакова (МП)
Преп. Румяна Илиева Маринова (МП)
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева (ПА)
Преп. Златка Василева Червенкова (ПА)