Част от събитията, посветени на юбилейната годишнина.

 Бъдещето на филологиите: предизвикателства и перспективи в един модерен свят“

El futuro de las filologías: retos y perspectivas en un mundo moderno”

L’avenir de la philologie : défis et perspectives dans le monde moderne

Il futuro degli studi letterari : sfide e prospettive nel mondo moderno

„Die Zukunft der Philologien – Herausforderungen und Perspektiven in einer modernen Welt

Език на есето: френски, немски, испански, италиански

Катедра „Романистика и германистика“ към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за есе на тема „Бъдещето на филологиите: предизвикателства и перспективи в един модерен свят“, посветен на 50-годишнината на филологиите в Пловдивския университет. Конкурсът дава възможност на студентите и докторантите от университета да изложат разсъжденията си по темата на чужд език и да разгърнат творческия си талант. Конкурсът стартира на 1 март 2023 г. Кандидатите могат да изпращат текстовете като прикачен файл на имейл konkursese2023@gmail.com до 10 май (включително) 2023 г.

Формат: до три стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредово пространство 1,5. Изисквания: структура: увод – изложение – заключение, тематична свързаност на есето, последователност и логичност на изложението, оригинални идеи. Езиков речник и познания на ниво В1/В2 от Общата европейска референтна рамка за езиците. Придружаваща информация: трите имена на автора, специалност, курс, личен телефон и  имейл за връзка. Оценяване: Есетата ще бъдат оценявани от жури, включващо преподаватели от катедра „Романистика и германистика”. Текстовете ще бъдат предоставени на журито без личните данни на авторите. Класираните на първите три места ще получат грамоти и награди, осигурени от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Отличените есета ще бъдат публикувани на сайта на Филологическия факултет. На всички участници в конкурса ще бъдат връчени грамоти на официална церемония.