Катедра „Английска филология“ и
Филологическият факултет канят
студентите в бакалавърски и магистърски
програми на ПУ да вземат участие в конкурс за
превод на българска литература на английски език

Пълният текст на обявата може да видите тук.

Указания за оформление и изпращане

Текстовете за превод са обект на авторско право и са предоставени за целите на конкурса с любезното съдействие на Издателство „Жанет 45“

Текст за превод ПРОЗА

Текст за превод ПОЕЗИЯ