Във връзка с 50-годишнината от основаването си Катедрата по Руска филология обявява Конкурс по превод за настоящи студенти от всички факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Предложени са три текста за превод от руски на български език. Желаещите могат да изпращат своите интерпретации на откъс от повест от съвременната авторка Тулпар Емшан, есе от Михаил Жванецки или стихотворението от Иван Бунин, като ги комбинират по свой избор и преведат един текст, два или и трите, на имейл

concoursrus@gmail.com до 1 юли 2023 година.

Файловете трябва да бъдат във формат pdf и да бъдат назовани с името и фамилията на участника. На първа страница горе вляво да бъде посочена специалност и курс, имейл, както и телефон за връзка.

Тричленна комисия ще оцени работите и ще обяви резултатите.

Текст I

Текст II

Текст III