Уважаеми колеги, заповядайте на третата поредна кръгла маса, организирана от екипа на Пловдивския университет по ННП Българистика на 3 юни 2024 г. в Заседателната зала на Ректората.