ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ 7-МИ КРЪГ: 2023 Г.

ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

7-МИ  К Р Ъ Г  2 0 2 3 г.

ACADEMIA IUVENTUTIS предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ обучителни курсове в областта на: икономическите теории, методичните указания за разработване на научна публикация, социолингвистиката и други. Предлаганите програми са авторски разработки на водещи в областта специалисти. Обявен е и езиков курс по английски език.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

ПРЕДЛАГАНИ КУРСОВЕ

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Краен срок за записване на курсовете: 15.03.2023 г.

Очакваме Ви!

HTTPS://AIU.UNI-PLOVDIV.BG/