Уважаеми колеги,

Катедрата по руска филология има удоволствието да Ви покани на лекция и среща разговор с изтъкнатия български лингвист със световна известност проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.

Лекцията на тема „Актуализация на лингвистичната проблематика“ ще се състои на 30 октомври 2023 г. (понеделник), от 16,30 ч., в 9. аудитория на Ректората на ПУ. Събитието е част от календара с инициативи, посветени на 50-годишнината на Катедрата по руска филология.

Предлагаме на Вашето внимание кратка визитка на проф. Ст. Димитрова:

Стефана Димитрова е родена в семейството на писателя Петър Димитров – Рудар и преводачката Божана Михайлова Димитрова. Завършва Филологическия факултет на Московския университет „М. В. Ломоносов“ специалностите Руски език, Литература и Общо и приложно езикознание с отлична диплома и препоръка за аспирантура. През 1967 г. в Московския университет под ръководството на проф. В. А. Звегинцев защитава дисертация на тема „Аспектите в хипотезата на Сапир и Уорф“, а през 1980 г. в София и „голяма“ докторска дисертация на тема „Пресупозициите на дискурса“. От 1983 г. е професор по славянско и общо езикознание. За кандидатската ѝ дисертация Роман Якобсон заявява, че тя принадлежи на лингвистиката на бъдещето.

Работила е като гост-професор в Полша (1983 – 1984) и Германия (1997 – 2000). Чела е лекции в почти всички европейски страни и в САЩ. Проф. Димитрова е един от четиримата български членове на Европейското лингвистично дружество и единственият български член на Американското лингвистично дружество. Автор на многобройни монографични изследвания, студии, статии, рецензии. Владее руски, полски, английски, немски, френски, ползва всички славянски езици. Научните ѝ интереси са в областта на общото езикознание, лингвистиката на текста, лингвистичната типология, съпоставителното езикознание, семантиката, детската лингвистика, психолингвистиката (езиково съзнание), лингвистичната прагматика.