На 03 октомври 2023 г. от 17.00 ч. в Заседателната зала на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще се проведе публична лекция на проф. д.ф.н. Хана Гладкова от Карловия университет на тема „Българистиката в Прага – има ли бъдеще?“. Лекцията е част от събитията, посветени на 50-годишнината на филологията и от програмата на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.