На 4.11. 2023 г. проф. д.ф.н. Татяна Ичевска заедно със студентите от 4. курс от специалностите БЕАЕ, БЕИтЕ, БЕРЕ, БЕФЕ, БЕГО, направиха литературна екскурзия в София. Там посетиха обекти, имащи важна роля в историческата проза на Ст. Загорчинов (църквата „Св. София“, Боянската църква), както и къща музей „Никола Вапцаров“. Доц. Надежда Стоянова от СУ разходи студентите по места, свързани с класиците в нашата литература – Вазов, Яворов, П. П. Славейков, К. Константинов, като им разказа любопитни факти около техния живот и творческо дело.