Стратегия за интернационализация на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Мисия „Бъдеще“

Международно академично сътрудничество

Издаване на заповед за задгранична командировка

Доклад за задгранична командировка

Доклад за видоизменение на задгранична командировка

Доклад за командировка в чужбина – по научен проект