Ноемвримесец на филологическото образование и неговото бъдеще

  • Отбелязване на Ден на будителите (интегрирано в юбилейните чествания) чрез раздаване на подготвените книгоразделители. (виж инициативите с продължаващ характер, анонсирани в поста Една юбилейна година) Ако още не сте дали своето предложение за текст върху уникален книгоразделител, сега е моментът да го направите чрез специално създадената форма.
  • Среща на филологическите представителства в Студентските съвети от различни ВУЗ-ове в страната с цел да се обсъдят актуалните проблеми на университетското хуманитарно образование. Място и време: Ректорат, началото на м. ноември
  • Инициативи на студенти от ФФ към ученици от пловдивски средни училища. Информационни срещи, забавни мероприятия (викторини, състезания и други).