Факултетът използва и образователната Moodle платформа C.students , която предлага достъп до електронни курсове, включващи лекции, тестове и материали за самоподготовка.

net.Students

Въведение

Това е система за създаване и управление на учебни курсове и е базирана на платформата moodle. Особенно подходяща е за преподавателите, водещи занятия в Пловдивския университет.

Начин на ползване

Преподаватели

Студенти

  • необходима ви е Фокус регистрация;
  • влезте в системата и разгледайте свободните курсове или изчакайте инструкции за достъп от вашият преподавател.

Самообучение

  1. В листа на Филологическия факултет има курс за самообучение, който описва основните функции на Moodle и по-важните начини за изграждане на съдържание и дейности: Създаване на е-курсове и е-модули (изисква се парола за курса).