Къде ще се проведе церемонията?

В новата спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. „България“ № 236а. Влизането ще става през централния вход (откъм булеварда).

При какви обстоятелства няма да получа дипломата си на церемонията?

Ако абсолвентът не се е подписал в дипломата си в обявения срок.

Трябва ли да нося академично облекло?

Носенето на академично облекло (тога и шапка) е препоръчително.

Откъде мога да взема академично облекло?

Академичните облекла ще се раздават от 9.00 до 10.15 часа във фоайето вдясно от централния вход на залата. Получаването ще става организирано, като конкретните специалности ще получават академичните облекла на определените за тях места.

Заплаща ли се ползването на академично облекло?

Не се заплаща, но се внася депозит от 50 лева или се оставя документ за самоличност като гаранция, че облеклото ще бъде върнато във вида, в който е получено, и в указания срок.

Какво трябва да нося под академичното облекло?

Церемонията не изисква строг дрескод, но е препоръчително (предвид специфичната настилка на залата) дамите да не носят обувки с остри токчета.

Кога трябва да върна академичното облекло?

Академичното облекло се връща след края на церемонията на същото място, откъдето е взето, не по-късно от 14.00 часа.

Заплаща ли се такса за церемонията?

Няма такса за присъствие на церемонията (както за абсолвентите, така и за техните гости).

Каква е продължителността на церемонията?

Около 130 минути.

Как да открия мястото си в залата?

Местата в залата са определени за съответните специалности, както и за гостите на церемонията (вж. разпределение на местата).

Мога ли да поканя гости на церемонията?

Всеки абсолвент може да покани гости, като се съобрази с капацитета на залата.

Могат ли да присъстват деца на промоцията?

Естествено, присъствието на деца е разрешено, но с пълнолетен придружител, който да се грижи за безопасността и спокойствието им. Молим гостите да проявят разбиране и дадат предимство на децата и техните придружители да ползват седалките на последния горен ред в залата.

Има ли специални изисквания към присъстващите в залата абсолвенти и техните гости?

  • Тъй като в спортната зала няма условия за съхраняване на багаж и ценни лични вещи, молим по възможност такива да не се носят на церемонията. Препоръчително е абсолвентите да предават личните си вещи на своите гости, преди да влязат в залата.
  • Съветваме присъстващите да изключат мобилните си телефони, понеже използването им дори в беззвучен режим влияе неблагоприятно върху професионалното аудиооборудване в залата.
  • Фотографирането и заснемането с видеокамери по време на тържествената промоция са ограничени. Снимки и записи могат да бъдат правени, при условие че не се ползват светкавици и фотографиращите не напускат местата си.
  • Организаторите на церемонията си запазват правото да откажат достъп до залата на абсолвенти или гости, които демонстрират неадекватно поведение и смущават установения ред. Подобно поведение може да е причина и за отстраняване от залата.