Уважаеми студенти и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в нашия научен форум „РЕВОЛЮЦИИ И ЕВОЛЮЦИИ“. Ще имате възможността да представите своите научни разработки, да участвате в интересни дискусии, както и да работите в екип с доказани изследователи и специалисти в разнообразни области на познанието.
Възможности за участие в научния форум:
• Онлайн (дистанционно)
• Присъствено
Формите на участие в научния форум са:
• Научен доклад
• Научен постер
• Участие в кръглите маси
• Научна работилница

Подробна информация за научния форум може да откриете ТУК

Заявка за участие
С уважение,

Студентският съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

***

Dear students and PhD students,
We cordially extend our invitation to participate in our upcoming scientific forum titled „REVOLUTIONS AND EVOLUTIONS“. We are delighted to offer you this esteemed opportunity to showcase your scientific aptitude and engage in insightful discussions with your peers. We assure you that this event will be a remarkable platform for you to exhibit your scientific expertise and network with fellow academics.
A detailed description of the scientific forum can be found here.
Participation request

Respectfully yours,

The Student Council at Plovdiv University „Paisii Hilendarski“