Консорциумът на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, в която Пловдивският университет е партньор, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ, насочени към млади учени българисти от чужбина:

  1. Подпомагане на чуждестранни изследователи при издаването на първа монография, посветена на българистична проблематика. Повече информация в следните файлове: doc-формат и pdf-формат.
  2. Специализация в България на млади учени чуждестранни българисти. Повече информация в следните файлове: doc-формат и pdf-формат.

Одобрил: доц. д-р Надя Чернева – зам. ректор; Последна промяна на 2023-01-26 10:07:02