Уважаеми студенти,

Свиквам Общо събрание на Факултетния студентски съвет към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 24.10.2023 г. (вторник) от 16:15 часа в 51 с.з. (в двора до зала Компас) в Ректората (ул. „Цар Асен“ №24) със следния дневен ред:

  1. Представяне на дейността на Студентския съвет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
  2. Избиране на представители на студентите и докторантите от Филологическия факултет за Общото събрание на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, предвидено за 20.11.2023 г.
  3. Избиране на представители на студентите и докторантите от Филологическия факултет за Общото събрание на Студентския съвет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, предвидено за месец ноември 2023 г.
  4. Други.

Ще ви очакваме!

Елка Петрова
/председател на Факултетния студентски съвет
към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“/