Уважаеми колеги,

Свиквам извънредно Общо събрание на Факултетния студентски съвет към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 16.11.2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа в онлайн среда със следния дневен ред:

1.Избиране на представители на студентите и докторантите от Филологическия факултет за членове на факултетния съвет на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

2. Други.

Общо събрание на Факултетния студентски съвет към Филологическия факултет:
Четвъртък, 16 ноември · 6:00 – 7:00 pm
Часова зона: Europe/Sofia
Връзка към видеообаждането: https://meet.go
ogle.com/yrx-myju-iie
МОЛЯ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ДА ИЗПОЛЗВАТ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ИМЕЙЛ АДРЕСИ!

Елка Петрова
/председател на Факултетния студентски съвет
към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“/