Уважаеми студенти,

Въз основа на необходимостта да бъде избран нов председател на Факултетния студентски съвет към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на 28.02.2023 г. (вторник) от 09:15 часа в 51 с.з. (в двора до зала Компас) в Ректората (ул. „Цар Асен“ №24) ще се проведе Общо събрание на Факултетния студентски съвет към Филологическия факултет.
Ще ви очакваме!

Мадлен Китина
/председател на Факултетния студентски съвет
към Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“/