1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия
3. Люблянски университет
4. Западен университет, Тимишоара
5. Пекински университет за чужди езици
6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“
7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 26.07.2023 г.)