Уважаеми колеги,

Във връзка с разработената от Министерството на образованието и науката национална програма „Дигитална квалификация“ се организира обучение за преподаватели във висши училища, преподаващи дисциплини в други научни области, различни от ИКТ за обучение по иновативни образователни технологии с цел повишаване на дигиталните им умения и компетентности.

Като обучаваща организация в програмата поименно е посочен Русенския университет „Ангел Кънчев”, който ще провежда обучения чрез екип, ръководен проф.   д-р Ангел Смрикаров.

Преподавателите, желаещи да бъдат включени в обученията за повишаване на дигиталните умения и компетентности, следва да се регистрират до 15.12.2023 г. тук: http://mon-nmuciot.bg/registration.html

За повече информация и при въпроси от Ваша страна можете да се обърнете към ръководителя на лекторския екип проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Център за иновативни образователни технологии в Русенския университет „Ангел Кънчев” (e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg).

Курсовете ще се провеждат онлайн на 15.01., 22.01., 29.01.2024 г.

С програмата на курсовете може да се запознаете тук.

Официалната покана от организаторите може да намерите тук: покана.