Срок за кандидатстване: 29 февруари 2024

Фондация „Следваща страница“ се присъедини към международния проект за развитие на таланти CELA – Connecting Emerging Literary Artists. CELA свързва начинаещи писатели от 11 европейски страни с начинаещи преводачи чрез майсторски класове, примерни преводи, менторство, презентации и срещи на живо.

Проектът има за цел да предложи равни условия на литературни творци от пазарите на малки езици в Европа да изградят международна кариера, да достиганат до международна публика и да развият професионалните си умения.

За третото издание на инициативата, Къща за литература и превод търси начинаещи преводачи, които да се включат в CELA от септември 2024 до юни 2027.

Поканата е отворена за преводачи, работещи с езиковите комбинации:

  • испански – български 
  • италиански – български 
  • украински – български 
  • полски – български 
  • нидерландски – български (2 позиции)
  • сръбски – български 
  • словенски – български 
  • чешки – български 
  • румънски – български 

Повече за програмата четете тук.