2022

Ивана Кирилова Витанова, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Виолета Красимирова Тошова, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Джулия Любомирова Налбантова, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Иван Любчев Люцканов, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Ванеса Георгиева Дандарова, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Станислава Петрова Савишева, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Сузана Гълъбова Кьорова, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Таня Христова Христова, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Десислава Вескова Тютюнджиева, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Никол Емил Добрева, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Таня Иванова Джуркова, БАКАЛАВЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Теодора Янкова Янева, БАКАЛАВЪР, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Мария Красимирова Чавдарова, БАКАЛАВЪР, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Жанета Фам Стайкова, БАКАЛАВЪР, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

Атанаска Костадинова Джоголанова, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Николина Иванова Мавродиева, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И НЕМСКИ ЕЗИК

Пламен Иванов Хаджиев, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

Силвия Борянова Илиева, БАКАЛАВЪР, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСПАНСКИ ЕЗИК

Камелия Радославова Гарева, БАКАЛАВЪР, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)

Симона Йорданова Николова, БАКАЛАВЪР, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)

Златина Николаева Налбантова, БАКАЛАВЪР, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)

Йоанна Жулиен Трайкова, БАКАЛАВЪР, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ИСПАНСКИ ЕЗИК С ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)

Илияна Илиева Величкова, БАКАЛАВЪР, ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Венета Проданова Димитрова, БАКАЛАВЪР, ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Мария Валериева Бойчева, МАГИСТЪР, АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА

Анастасия Стоянчова Хаджийска, МАГИСТЪР, АКТУАЛНА РУСИСТИКА

Мартина Стойчева Карова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Ройка Петрова Иванова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ – ПРЕВОД И БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Михаела Георгиева Михайлова, МАГИСТЪР, ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – ИСПАНСКИ ЕЗИК

Анита Севдалинова Каменова, МАГИСТЪР, МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Габриела Тошева Груева, МАГИСТЪР, МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Радослав Юсеинов Смаилов, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Кристина Иванова Атанасова, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Илиана Иванова Милева, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Антония Събкова Георгиева, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Мария Георгиева Дончева, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Лора Станиславова Станчева, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Ваня Ненчева Керенска, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Евдокия Илиева Ангелова, МАГИСТЪР, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (5.-12. клас)

Нигяр Халим Наим, МАГИСТЪР, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Венета Любозарова Димитрова, МАГИСТЪР, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Диляна Стойчева Митова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мариян Дамянов Савов, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мария Любомирова Георгиева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Савина Красимирова Моллова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Галина Миткова Гичева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мариана Димитрова Андреева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Анелия Захариева Карамфилова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Диляна Венелинова Колева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Александра Илиева Калудова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Кристиян Валентинов Манолов, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Татяна Георгиева Куртакова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Камелия Симеонова Семова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Нели Иванова Радкова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Бинназ Мехмед Шюкрю, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мария Лесовска, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Свилен Веселинов Александров, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Ваня Москова Стоянова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Дейвид Валентинов Димитров, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Йорданка Стойнова Даниелс, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Стамен Симеонов Парушев, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Василена Илиянова Бинджинска, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Савина Севдиева Бозова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Деяна Николаева Стоянова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Вяра Красимирова Белорешка, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Анелия Веселинова Лазарова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Славина Стоянова Стоянова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Станимира Иванова Димова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Владимира Бончева Бонева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мария Георгиева Шаранкова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Боряна Теодосиева Векиева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Деляна Николова Мирчева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Памела Калинова Кехайова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Цветелина Василева Сарандалиева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Пламен Георгиев Георгиев, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Детелина Ясенова Караджова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Любинка Даниелова Станчева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Мина Миткова Иванова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Красимира Димитрова Чапкънова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА

Диана Руменова Миленкова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Зара Тодорова Костадинова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Станислава Токова Токова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Петя Иванова Митова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Мариела Георгиева Михайлова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Станимира Тошкова Гарванова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Стела Георгиева Тютюнджиева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Милена Запрянова Бимбалова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Ивелина Лазарова Узунова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Нина Танчева Танчева, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Дафинка Иванова Стоянова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Янислава Краева Краевска, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Гергана Славейкова Тодорова, МАГИСТЪР, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И МЕТОДИКА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩЕН И НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП