За 41 път на 26. и 27. 10. 2023 година в Ректората на Пловдивския университет се проведе най-мащабният научен форум за Филологическия факултет – „Паисиеви четения 2023“, посветени тази есен на 50-годишнината на филологиите в ПУ. На откриването присъстваха проф. Кабамитов, заместник-ректор по акредитацията в ПУ, доц. д.ф.н. Константин Куцаров, декан на Филологическия факултет, доц. Юлияна Чакърова, отговорен редактор на изданието на ФФ – „Научни трудове. Филология“.

Зала „Компас“ събра много участници и гости на конференцията от престижни европейски университети и институти. Приветствие от името на Ректора поднесе проф. Кабамитов, а след тържественото приветствиеи на Декана на ФФ, думата бе дадена на г-н Димитър Минев, директор на НБ „Иван Вазов“, за да поздрави участниците в конференцията по случай юбилея на филологията в ПУ и да открие изложбата, която гостува по повод на тази годишнина –„Калиграфско-художествени школи и писарски средища по българските земи“. Приветствен адрес от името на катедрата по български език в Шуменския университет бе прочетен от проф. Димитър Попов. Емоционални впечатления за новоизлязлата книга на доц. д.ф.н. Петя Бъркалова:„Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на граматическото знание“, отпечатана малко след смъртта на любимата ни преподавателка и приятел Петя,сподели пред аудиторията доц. д-р Мая Кузова. Поредното издание на „Научни трудове на ФФ“, продължаващо една 46-годишна традиция, бе представено от отговорния му редактор доц. Юлияна Чакърова.

След тържествената част за откриването на конференцията пред многобройната публика бе представен пленарният доклад на доц. д.ф.н. Николай Нейчев на тема „Квантовата литературна херменевтика и проблемът за разбирането на  художествения текст“.

Водещата на тържественото откриване доц. Елена Гетова, заместник-декан на ФФ, подчерта значимостта на научния форум и изрази надеждата, че той ще продължи и занапред да събира стотици, както и тази година, участници. Конференцията продължи със заседания по секции – общо 11 и една кръгла маса по ономастика, в памет на проф. Иван Чобанов.

Вечерта, след заседанията по секции участниците и гостите на форума имаха удоволствието да се насладят на прекрасния магнетичен глас на известната джаз певица Мирослава Кацарова по време на концерта й по повод юбилея на ФФ.

Катедрата по Английска филология връчи награди на участниците в конкурса за превод, посветен на юбилейната годишнина. Топли думи на поздрав получихме от скъп наш гост – доц. д-р Яна Чанкова от Югозападния университет „Неофит Рилски“.