Обява;

Заявление;

Формуляр.

Документите се подават в срок до 14 ноември 2023 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.