Уважаеми колеги,
Филологическият факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ има честта да Ви покани на международната научна конференция

БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА


Научният форум ще се проведе в периода 12 – 14 октомври 2023 година в ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград, и е посветен на съдбата на българистиката у дома и в чужбина, на бъдещето на хуманитарните науки и в частност на филологията.
Конференцията се организира в рамките на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика). Съорганизатори са БАН и висшите училища от консорциума – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”. Предвижда се участие на учени от 10 държави.
Такса правоучастие няма.


Очакваме Вашите заявки (заглавие, резюме и ключови думи) до 01.08.2023 г. на адрес: balgaristikaconf@swu.bg. Одобрените доклади от конференцията, след рецензиране, ще бъдат публикувани в Сборник, който ще бъде рефериран в световни информационни системи за рефериране, индексиране и оценяване. Част от докладите ще бъдат предложени в специален брой на сп. „Езиков свят“, което се реферира от няколко бази данни, включително и Scopus.

От Организационния комитет

БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА (покана .pdf)