На 23, 24 25 януари 2024 г. ще се проведе интердисциплинарен семинар на тема „Интертекстуалността в културата на Средновековна България“. В него могат да се включат магистри, докторанти, постдокторанти и колеги, проявяващи интерес към темата. Лектори ще бъдат проф. Георги Минчев, проф. Вася Велинова и доц. Димитър Димитров. Добре дошли сте!

Желаещите могат да се регистрират на адрес: pu.sciencenter@uni-plovdiv.bg