Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичната защита на дисертационния труд на Ирена Русева Русева на тема „Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния български език“. Защитата ще се проведе на 3 октомври 2022 г. (понеделник) от 14 ч. в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат, 1. етаж).