Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Двадесет и петата юбилейна национална научна конференция

за студенти и докторанти

ЗАВЕТЪТ НА СЛОВОТО“,

посветена на 50-годишнината на филологиите

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Тя ще се проведе на 18 и 19 май 2023 г. в гр. Пловдив. Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади, ще бъдат публикувани в Годишника „Verba iuvenium”.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 14 май 2023 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание“);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Здравко Дечев (за секция „Литературознание“).

Формата за заявка можете да откриете тук.