Регламент за реакция при неетични прояви във Филологическия факултет

Правилник за дейността на Комисията по академична етика – ПУ