доц. д-р Светла  Кирилова Черпокова-Захариева (ръководител катедра)всеки понеделник: от 13.30 до 15.30 ч. в 231 каб., Ректорат  
проф. д.ф.н. Иван Тодоров Русков – всеки вторник: от 12.30 до 13.30 ч. и от 16.30 до 17.30 ч. в 250 каб., Ректорат                                                  
проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова всеки понеделник: от 14.00 до 15.00 ч. в 231 каб., Ректорат
проф. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевскавсеки вторник от 9.15 до 11.15 ч. в 250 каб., Ректорат
доц. д-р Живко Желев Иванов – всеки понеделник от 14. 45 до 16. 45 ч. в 347 каб., Ректорат                    
доц. д-р Младен Влашки – всеки понеделник от 15.00 до 16.00 ч. и всяка сряда от 9.30 до 10.30 ч. в 347 каб.,
доц. д-р Мила  Димитрова Кръстевапетък (първа седмица) от 15.00 до 17.00 ч. и
сряда (втора седмица) от 10.00 до 12.00  ч.
в 216 каб., Ректорат                   
доц. д-р Дияна  Василева Николова-Багалевавсяка сряда: от 13.00 до 15.00 ч. в 347 каб.,  Ректорат
доц. д-р Аделина Любомирова Странджева – всеки понеделник: от 8.30 до 10.30 ч. в 242 каб.,  Ректорат        
доц. д-р  Гергина Василева Кръстевавсяка сряда: от 13.30 до 15.30 ч. в 250 каб., Ректорат
гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колевапонеделник (първа седмица) от 11.30 до 13.30 ч. и петък (втора седмица) от 10.00 до 12.00 ч. в 347 каб.,  Ректорат
гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечеввсеки петък от 8.00 до 9.00 ч. и от 13.15 до 14.15 ч.  в 242 каб., Ректорат